زنده باد ایل غیور و با اصالت بختیاری

سپاس به درگاه خداوند بزرگ

 

سپاسم به درگاه باری بود

 

                                  که نسبت مرا بختیاری بود

 

 

نمودم من به تاریخ بررسی

 

                                     به از بختیاری ندیدم کسی

+ نوشته شده در  ساعت   توسط   |